Övrig verksamhet

Reservarbetskraft för företag och projektarbeten.